Schrijf je in!

De algemene voorwaarden van La Española vindt u hier.

La Española voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verzochte (persoons)gegevens zijn noodzakelijk voor een goede dienstverlening door La Española en worden alleen daarvoor, en ter voldoening aan boekhoudkundige verplichtingen, gebruikt. De gegevens worden niet gedeeld met derden anders dan bij wettelijke verplichting daartoe. Zij worden bewaard tot 7 jaar na afloop van de dienstverlening in verband met de voorgeschreven fiscale bewaartermijn. U heeft recht op inzage in de gegevens die La Española van u bewaart en het recht om te verzoeken de gegevens te wijzigen of verwijderen indien deze er niet meer toe doen. Tot slot heeft u het recht zich desgewenst tot de Autoriteit Persoonsgegevens te wenden.