Niveautest

Met deze test kun je op een simpele en snelle manier je niveau bepalen. Maak de onderstaande opdrachten en schrijf de (meerkeuze) antwoorden op in het antwoordkader. Je krijgt snel antwoord van ons, met gratis studieadvies. Succes!

1. Ik ben Noa. a. Yo estoy Noa.
b. Yo tengo Noa.
c. Yo soy Noa.
2. Ik ben 29 jaar. a. Soy 29 años.
b. Tengo 29 años.
c. Estoy 29 años.
3. Ik werk op kantoor. a. Trabajo en una oficina.
b. Trabaja en una oficina.
c. Trabajar en una oficina.
4. Ik ben nu op kantoor. a. Ahora estoy en la oficina.
b. Ahora soy en la oficina.
c. Ahora estar en la oficina.
5. Gisteren was ik niet op kantoor. a. Ayer no estaba en la oficina.
b. Ayer no he estado en la oficina.
c. Ayer no estuve en la oficina.
6. Het is kwart over drie. a. Son las tres y cuatro.
b. Son las tres y quince.
c. Son las tres y cuarto.
7. Vroeger werkte ik ergens anders. a. Antes trabajaba en otro sitio.
b. Antes trabajé en otro sitio.
c. Antes he trabajado en otro sitio.
8. Vanmiddag heb ik patat gegeten. Ik houd van patat. a. Esta tarde comí patatas. Me gustan las patatas.
b. Esta tarde he comido patatas. Me gustan las patatas.
c. Esta tarde he comido patatas. Quiero las patatas.
9. Gisteren heb ik mijn haar gewassen en heb ik gedoucht. a. Ayer he lavado mi pelo y he duchado.
b. Ayer me lavé el pelo y me duché.
c. Ayer lavé mi pelo y duché.
10. In de toekomst ga ik op reis naar Mexico. a. En el futuro viajo a México.
b. En el futuro viajaré a México.
c. En el futuro viajé a México.
11. Ik wil dat het morgen mooi weer wordt. a. Quiero que haga buen tiempo mañana.
b. Quiero que hace buen tiempo mañana.
c. Quiero que va a hacer buen tiempo mañana.
12. Doe dat niet! a. ¡No lo haces!
b. ¡No hacerlo!
c. ¡No lo hagas!
13. Is er hier iemand die Spaans spreekt? a. ¿Hay alguien que habla español aquí?
b. ¿Está alguien que hable español aquí?
c. ¿Hay alguien que hable español aquí?
14. Ik zou het leuk vinden als er iemand Spaans sprak. a. Me gusta que alguien habla español.
b. Me gustaría que alguien hablara español.
c. Me gustaría que alguien hable español.

La Española voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verzochte (persoons)gegevens zijn noodzakelijk voor een goede dienstverlening door La Española en worden alleen daarvoor, en ter voldoening aan boekhoudkundige verplichtingen, gebruikt. De gegevens worden niet gedeeld met derden anders dan bij wettelijke verplichting daartoe. Zij worden bewaard tot 7 jaar na afloop van de dienstverlening in verband met de voorgeschreven fiscale bewaartermijn. U heeft recht op inzage in de gegevens die La Española van u bewaart en het recht om te verzoeken de gegevens te wijzigen of verwijderen indien deze er niet meer toe doen. Tot slot heeft u het recht zich desgewenst tot de Autoriteit Persoonsgegevens te wenden.